sobota, 09 kwiecień 2022 11:09

Przyszłość branży usług rozwojowych. Czy na rozwój branży wpływać będzie zastosowanie nowoczesnych technologii, kluczowe kompetencje, a może innowacje?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza 21 kwietnia 2022 r. na spotkanie online w ramach cyklu „Branżowe Czwartki”. Zostaną na nim przedstawione wnioski z badania branży usług rozwojowych (UR). Eksperci będą dyskutować o źródłach wiedzy i inspiracji w uczeniu się edukatorów oraz o przewidywanych prognozach rozwoju sektora.

 

Branża technologiczna

Badania branży usług rozwojowych (zdefiniowanej jako pozaszkolne formy edukacji) były przeprowadzone w 2021 r., zatem w okresie trwającej pandemii. Można było spodziewać się, że rozprzestrzenianie się koronawirusa, spowoduje szybsze przeniesienie realizacji usług w branży na platformy cyfrowe. Dane pokazują, że z tego rozwiązania skorzystało 34% badanych przedsiębiorstw, a 13% planowało wprowadzić takie usługi w ciągu kolejnych 12 miesięcy od badania. Pracodawcy z branży usług rozwojowych wydają się być świadomi znaczenia technologii oraz roli umiejętności związanych z tym obszarem. Przypisują bowiem duże znaczenie kompetencjom cyfrowym, jak również planują zmiany w tym zakresie w perspektywie najbliższych 3 lat. 40% pracodawców przewiduje największe zapotrzebowanie na podstawowe umiejętności cyfrowe.

Jednocześnie specyfika funkcjonowania branży usług rozwojowych spowodowała, że 73% badanych pracodawców oceniło wpływ pandemii na swoją działalność jako negatywny. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znalazły się firmy mikro – dwukrotnie częściej niż duże podmioty wskazywały na negatywne skutki pandemii na prowadzoną działalność.

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (BBKL II) to projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym realizowane są badania w 10 branżach: gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, IT, chemia, żywność wysokiej jakości, handel, komunikacja marketingowa, nowoczesne usługi biznesowe, usługi rozwojowe, odzysk materiałowy surowców, przemysł lotniczo-kosmiczny, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Celem BBKL II jest dostarczenie wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje.

„Spotkanie prezentujące wyniki badania BBKL, przeprowadzonego w branży usług rozwojowych, jest już szóstym spotkaniem w naszym tegorocznym cyklu. Niezwykle istotną częścią naszych spotkań jest prezentacja prognoz rozwoju danej branży w zakresie kompetencji pracowników oraz dyskusja w gronie ekspertów” – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kluczowe kompetencje i ich rozwój

W branży wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z kompetencjami w obszarach związanych z cyfryzacją. Dużą istotność kompetencji cyfrowych zauważa się nie tylko w projektowaniu czy świadczeniu usług rozwojowych, ale również w ich sprzedaży i promocji.

Kolejnym aspektem, który zauważają pracodawcy jest potrzeba zindywidualizowania usług rozwojowych do konkretnych, zaadresowanych wcześniej oczekiwań odbiorcy, co wiąże się ze zmianą podejścia do edukacji – od edukacji „na wszelki wypadek” do tzw. edukacji „just in time”. W opinii pracodawców, znaczenie kompetencji związanych z projektowaniem usług rozwojowych będzie wzrastać na znaczeniu.

Pracodawcy przewidują także wzrost znaczenia kompetencji związanych z diagnozą potrzeb rozwojowych oraz ewaluacją efektów kształcenia.

38% badanych pracodawców w ogóle nie prowadzi oceny umiejętności pracowników, uznając jednocześnie poziom kompetencji swoich pracowników za zadowalający. Wśród tych pracodawców, którzy dokonują takiej oceny, ponad połowa uznaje, że umiejętności ich pracowników są zadowalające i nie ma potrzeby ich doskonalenia (58%). Co ciekawe – pracodawcy, którzy oferują możliwości rozwoju w miejscu pracy, częściej oceniają kompetencje pracowników jako zadowalające. Przedsiębiorcy zostali również zapytani o możliwości rozwojowe dla swojej kadry. 76% z nich zadeklarowała, że posiada dedykowane oferty podnoszenia kompetencji dla swoich pracowników.

Przyszłość sektora

„Plany przedsiębiorców z branży usług rozwojowych na kolejne 3 lata dotyczą przede wszystkim zmian polegających na: stworzeniu nowych produktów lub usług (46%), podwyższeniu średniej marży sprzedaży (40%) i wprowadzeniu innowacji (36%)” – dodaje prezes PARP Dariusz Budrowski.

Według ekspertów wysoce prawdopodobnym jest, że wprowadzenie innowacji w branży UR jest często tożsame ze stworzeniem nowych produktów/ usług.

Jednocześnie eksperci branżowi wskazują na cztery możliwe scenariusze rozwoju sektora usług rozwojowych w Polsce. Najkorzystniejszy dla przedsiębiorstw i pracowników byłby ten zakładający wysoki poziom profesjonalizacji procesu świadczenia usługi oraz powszechne zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesie świadczenia usługi. Najgorsze przewidywania dla sektora zakładają niski poziom profesjonalizacji procesu świadczenia usługi oraz nikłe zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesie ich świadczenia.

Wszystkie scenariusze rozwoju branży oraz szczegółowe wnioski z raportu zostaną przedstawione na webinarze z cyklu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego", który odbędzie się 21 kwietnia 2022 r.

 

Zobacz także: Prepping i same plusy - https://trybunapolska.pl/kultura/prepping-10-korzysci-sztuka-przygotowania-sie-na-najgorsze - nauka odpowiedzialności